Search
× Search
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023

Δελτία Τύπου

/ Κατηγορίες: Ομιλίες

Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής - Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας.  Τον λόγο έχει ο κ. Τραγάκης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ανατρέχοντας, κύριε Πρόεδρε, σε παλιά Πρακτικά, τότε που προέδρευα και εγώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είχα σημειώσει ότι τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατανοούμε την τεράστια σημασία του ρόλου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λόγω του αντικειμένου της και είχα συμπληρώσει ότι γνωρίζουμε ότι ο φυσικός ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών σε μια σύγχρονη δημοκρατία είναι διαμεσολαβητικός. Η μόνη Αρχή που μπορεί να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των Ανεξάρτητων Αρχών είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο ρόλος μας λοιπόν είναι να συμπαραστεκόμαστε παράπλευρα προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκείται και όπου χρειαστεί να είμαστε αρωγοί εκπλήρωσης του έργου σε ότι αφορά τη διαμεσολάβηση ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι πραγματικά η σημασία της Επιτροπής μας είναι πάρα πολύ σημαντική για όλα τα δεδομένα.

Ανατρέχοντας πάλι, θα ήθελα να αναφερθώ για τον ν.2472/1997, όπου ο παριστάμενος  συνάδελφος, ο κ. Καστανίδης, είχε εισαγάγει  τότε και τον ν.3471/2006, τον οποίο πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τότε και πολλά ερωτηματικά, τα οποία στην πορεία, όπως είπατε, σχεδόν αντιμετωπίσθηκαν, αν όχι όλα, τα περισσότερα και βέβαια, ο ν. 4624/2019, που είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι το Ευαγγέλιο, μπορώ να πω, της Επιτροπής.

Κύριε Πρόεδρε, ανατρέχοντας, βλέποντας τις Εκθέσεις σας, το 2020 ήταν μια χρονιά απρόβλεπτων εξελίξεων λόγω του covid-19. Είχε καθολικό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής μας η πανδημία, μέσα σε αυτή την πρωτοφανή σε ένταση παγκόσμια κρίση, όπου το κρίσιμο πρόσταγμα δικαιολογημένα ήταν η προάσπιση της δημόσιας υγείας, ανέκυπταν πολύ συχνά και ζητήματα που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων και μάλιστα και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως είναι τα υγειονομικά. Οι χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θέσατε με την 1η  του 2020 και την 5η  πάλι του 2020, η οποία ήταν πολύ σημαντική για τον covid-19, για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλεργασίας διότι η τηλεργασία ήταν κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, όπως, επίσης θα μπορούσα να πω και για τη γνωμοδότηση για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση, όπου και αυτό επιτυχημένα εφαρμόστηκε μετά τις οδηγίες σας. Το διαδικτυακό, καταρχάς για το προσωπικό και τότε σας είχα προτρέψει εγώ όταν αναλάβατε, βλέποντας την ένδεια του προσωπικού ότι αν χρειάζεστε βοήθεια από όλους μας ή νομοθετική ρύθμιση, έγινε,   κάνατε ορισμένες προσλήψεις, νομίζω ότι δεν επαρκούν με τα σύγχρονα δεδομένα για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού.

Επίσης,  κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα  να σας υποβάλλω ορισμένα ερωτήματα. Αρχικά, για το 2021 και εσείς το γράφετε στην Έκθεσή σας, ότι είναι μια ρευστή περίοδος διότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει η πανδημία, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουμε και αν χρειασθεί να ληφθούν περισσότερα περιοριστικά μέτρα, το αφήνετε και εσείς ανοικτό για το 2021. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, αναφερόμενος στην Έκθεσή σας και στη σελίδα 30, για τις προσφυγές καταγγελίες. Είπατε ότι είναι ανελαστικός ο χρόνος και πολύ σωστά το είπατε κύριε Πρόεδρε, διότι αυτός ο ανελαστικός χρόνος δεν σας επιτρέπει να επιληφθείτε, όπως πρέπει σε όλες αυτές τις καταγγελίες οι οποίες γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας. Θα ήθελα επίσης, να αναφερθώ στη σελίδα 34, για τις γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι έχετε για το 2020 ημερολογιακά ανά μήνα και βλέπω ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο  τα περιστατικά παραβίασης πηγαίνουν πολύ υψηλά. Θα ήθελα να έχω μια δικαιολογία γιατί αυτά σε αυτούς τους δύο χρονικούς μήνες πήγαν τόσο υψηλά το 2020;

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα  να αναφερθώ και σε ορισμένα ιδιαίτερα θέματα. Όπως,  το είπατε και εσείς, το είπε και συνάδελφος, για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών. Πήρατε μια απόφαση, μάλλον δώσατε μια συγκατάθεση, έγκρισης, εξουσιοδότησης,  αρχή εξέτασης και αρχειοθέτησης στις καταγγελίες, που ήταν προφανώς αβάσιμες, καθώς ο ίδιος ο δανειστής έχει δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα του οφειλέτη του. Η οφειλή όμως των οφειλετών ήταν προς τις τράπεζες, δηλαδή, έδιναν το δικαίωμα αυτό προς τις τράπεζες, όχι προς τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, τα funds, πως η μεταβίβαση αυτή δημιούργησε τη δική σας απόφαση; Θέλω μια απάντηση σε αυτό κύριε Πρόεδρε, αν μπορείτε να μου απαντήσετε.  

Επίσης, θέλω να σας μιλήσω και για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, είναι η λεγόμενη βίντεο-επιτήρηση, που αναφέρεται και εσείς στη σελίδα 61. Η Αρχή συνέχισε να εξετάζει όλες τις περιπτώσεις χρήσεως συστημάτων βίντεο-επιτήρησης, ιδίως για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Βασικό εργαλείο είναι η Γνωμοδότηση που βγάλατε, η 3/2019, αν δεν απατώμαι.

Σε αρκετές περιπτώσεις υποβάλλονται καταγγελίες σε σχέση με τις κάμερες που ένας πολίτης έχει παρατηρήσει, χωρίς όμως να έχουν προηγουμένως ασκηθεί δικαιώματα. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται χρήση δεδομένων από κάμερες τις οποίες έχουν εγκαταστήσει πολίτες και υπάρχει και μια ειδική περίπτωση μάλιστα στην οποία αναφέρομαι. Αφορά σε μία περίπτωση συγκροτήματος κατοικιών που υπήρξε μια καταγγελία σχετικά με την παρακολούθηση ιδιοκτησίας των καταγγελλόντων μέσω συστήματος βίντεο-επιτήρησης, εγκατεστημένο στη γειτονική οικία του καταγγελλόμενου.

Βγάλατε μια Απόφαση, την 30/2020, με την οποία δώσατε εντολή στον καταγγελλόμενο να αποκαταστήσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού. Εδώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το πολιτικό μου γραφείο έχει δεχθεί τρεις επιθέσεις αγνώστων, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει μπογιές και έριξαν και κάτι μπουκάλια. Υπήρξε ένα περίπτερο απέναντι το οποίο είχε κάμερα και μου είπαν από την ασφάλεια στην οποία απευθύνθηκα ότι δεν μπορούν να κάνουν χρήση των δεδομένων, λόγω αυτής της δικής σας Απόφασης, διότι δεν νομιμοποιείται και δεν είχε εγκριθεί.

Και ρωτάω εγώ, από ποιον έπρεπε να εγκριθεί; Αφού υπήρχε το υλικό, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί; Αυτό είναι το ερώτημα μου κι αυτό αφορά και αυτή την περίπτωση του συγκροτήματος των κατοικιών, που ένας έβαλε και επειδή με αυτό τον τρόπο βρίσκονται και άλλες κατοικίες μέσα στο πλάνο, τι μπορούσε να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Επίσης, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης, για τον μοναδικό προσωπικό αριθμό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την Αρχή, έγινε μια ενημέρωση της Αρχής για τις προθέσεις του Υπουργείου και εκκρεμεί ακόμα η προστασία δεδομένων η οποία απαιτείται προκειμένου να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση σε ό,τι αφορά αυτό το μοναδικό αριθμό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσείς έχετε αντίρρηση για την ύπαρξη του μοναδικού αριθμού;

Ένα άλλο θέμα, κ. Πρόεδρε, για το οποίο σας είχα υποβάλει ερώτηση το 2017 και πήρα μια απάντηση το 2019 σε μια ακρόαση πάλι που είχαμε. Σας είχα ρωτήσει τότε για το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών, που έπρεπε να εγκατασταθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η απάντησή σας στο 19΄ ήταν ότι, εσείς σωστά αποταθήκατε και στα 140 περίπου νοσοκομεία της χώρας και είχαν μόνο δύο ή τρία δημιουργήσει το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών. Έχετε απαντήσει σε αυτό, αν έχει εφαρμοστεί, ειδικά τώρα λόγω της πανδημίας, σε όλα τα νοσοκομεία αυτό;

Κλείνοντας, ένα θέμα το οποίο θα σας αναφέρει και ο κ. Στυλιανίδης που το έχει επεξεργαστεί, αφορούσε τις προεκλογικές επικοινωνίες των βουλευτών, σας είχα ρωτήσει και εγώ τότε το 2019, τι γίνεται με τη χρήση του καταλόγου που έχει ο κάθε βουλευτής και μπορεί να στείλει sms ή μπορεί να πάρει τηλέφωνα. Η δική σας απόφαση ήταν ότι έπρεπε να είναι ενήμερος γι’ αυτό το τηλεφώνημα. Πως θα ήταν ενήμερος κάποιος, με τον οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, για να πάρουμε την έγκρισή του, γι’ αυτό το τηλεφώνημα ή το sms. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα το αντιμετωπίσετε και πάλι και θέλω να το ρωτήσετε. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή τύχη σε όλους μας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής - Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ και εγώ τον κ. Τραγάκη.

Print
380 Rate this article:
No rating

Ομιλίες

Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης, έτους 2020, του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση  του Συνηγόρου κ. Ελευθέριου Ζαγορίτη.».

Συνεντεύξεις

Δηλώσεις

Δήλωση του Προέδρου Επιτροπής Δεοντολογίας και Βουλευτή Β’ Πειραιά, κ. Γιάννη Τραγάκη, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Δήλωση του Προέδρου Επιτροπής Δεοντολογίας και Βουλευτή Β’ Πειραιά, κ. Γιάννη Τραγάκη, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Δήλωση του Προέδρου Επιτροπής Δεοντολογίας και Βουλευτή Β’ Πειραιά, κ. Γιάννη Τραγάκη, στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για την ιστορική έδρα της Ν.Δ. στη Ρηγίλλης

Δήλωση του Προέδρου Επιτροπής Δεοντολογίας και Βουλευτή Β’ Πειραιά, κ. Γιάννη Τραγάκη, στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για την ιστορική έδρα της Ν.Δ. στη Ρηγίλλης
Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2023 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΡΑΓΑΚΗΣ
Επιστροφή πάνω