Search
× Search
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Ομιλίες

/ Κατηγορίες: Ομιλίες

Συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στην επί κοντά πενήντα χρόνια θητεία μου στο Κοινοβούλιο έχω πάρει το λόγο σε 100 περίπου προϋπολογισμούς.

Ως ο αρχαιότερος κοινοβουλευτικός στην Υφήλιο θέλω να υπογραμμίσω ότι μετά τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης,

ο Προϋπολογισμός είναι το πιο σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος μετά από δεκατρία έτη που καταρτίζεται με τη χώρα να έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα,

που είναι αποτέλεσμα τόσο των  θυσιών της ελληνικής κοινωνίας,

όσο και

της συνετούς και αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών,

της επιτυχούς αντιμετώπισης των αλλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων και

της πολιτικής σταθερότητας που έχει επιτύχει η χώρα.

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του 2024 καταρτίζεται λίγες εβδομάδες μετά από διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2023 την επικράτεια,

γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι εδώ και απαιτείται αντιμετώπισή τους σε μόνιμη βάση.

Παράλληλα,

η διεθνής οικονομία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης,

οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι σε χώρες της Ευρώπης αυξάνονται,

ο πληθωρισμός, αν και αποκλιμακώνεται, συνεχίζει να παραμένει υψηλός διεθνώς, ειδικά σε βασικά είδη διατροφής,

ενώ η περιοριστική νομισματική πολιτική επιδρά αρνητικά στην πιστωτική επέκταση.

Σε αυτό το δυσμενές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική.

Ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει κοντά στους στόχους που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2023 και αναμένεται να ανέβει

 σε 2,4% το 2023 και

 2,9% το 2024.

Το ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους αναμένεται να αυξηθεί

 από 206,6 δισ. ευρώ το 2022

σε 222,8 δισ. ευρώ το 2023 και

 233,8 δισ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα και να διαμορφωθεί σε 4,1% έναντι 4,5% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας για το 2023 και να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 2,6% για το 2024.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% κατά το τρέχον έτος και ακόμη περισσότερο κατά 15,1% το 2024,

ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024.

Ο προϋπολογισμός του 2024 καλείται να συγκεράσει

τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας, που είναι θεμέλιο για κάθε προσπάθεια,

με το βασικό πρόταγμα της κοινωνίας, μετά την πληθωριστική κρίση, την αύξηση δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών.

Πρός την κατεύθυνση της αύξησης του εισοδήματος το 2024 αναμένεται να δράσουν πολιτικές όπως

η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων,

η άρση του «παγώματος» των τριετιών στους μισθωτούς,

η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά,

η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,

η εκ νέου αύξηση των συντάξεων, αλλά και

επενδυτικοί πόροι ύψους 12,17 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024.

Επιπλέον, ενισχύεται ο τομέας της Υγείας με αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά περίπου 20%,

ενώ αύξηση των δαπανών υπάρχει και στον τομέα της Παιδείας.

 

Ο προϋπολογισμός προβλέπει μέτρα στήριξης για το 2024 συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,5 δισ. Ευρώ, τα οποία αφορούν συνολικά 3 εκατομμύρια πολίτες.

Για πρώτη φορά, μετά από 14 χρόνια, οι 650.000 δημόσιοι υπάλληλοι

θα δουν μία ουσιαστική αύξηση του μισθού,

που κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση θα ανέλθει σε 1.476 ευρώ,

δηλαδή πολύ πάνω από έναν μέσο μισθό.

Συνολικά, οι παροχές σε εργαζομένους στον δημόσιο τομέα,

στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας κτλ.

προβλέπεται να ανέλθουν το 2024 στα 14,83 δισ. ευρώ,

αυξημένες κατά 689 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αναμόρφωση του μισθολογίου του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την οποία προσαυξάνονται σταθερά και οριζόντια

οι βασικοί μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων,

η οικογενειακή παροχή καθώς και

το επίδομα θέσης ευθύνης.

Επιπλέον, με τον ανωτέρω νόμο αυξάνεται

το επίδομα παραμεθορίου και ειδικών συνθηκών εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και

το μισθολόγιο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

Την ίδια στιγμή σημαντικά αυξημένες προβλέπεται να είναι οι δαπάνες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης για τις κύριες συντάξεις και η οποία προβλέπεται να ανέλθει περίπου σε 430 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναμένεται αύξηση των παροχών της ΔΥΠΑ.

Επίσης,

μονιμοποιείται η πλήρης απαλλαγή περίπου 200.000 πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη και

επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας από το 2024

στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες στους εννέα (9) μήνες.

Επιπλέον εφαρμόζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις

στην αγορά εργασίας και στο συνταξιοδοτικό σύστημα:

  • Από τον Ιανουάριο 2024 αίρεται το πάγωμα των τριετιών στους μισθωτούς.
  • Αυξάνονται εκ νέου από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι συντάξεις κατά τον μέσο όρο της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού 2023, με υπολογιζόμενο κόστος 430 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, θετικές παρεμβάσεις προβλέπονται και στο φορολογικό και συγκεκριμένα:

  • Στην αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ στους φορολογουμένους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (δημοσιονομικό κόστος 135 εκατ. ευρώ για το 2024).
  • Στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές (δημοσιονομικό κόστος 26 εκατ. ευρώ για το 2024) και
  • Στην αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς με σημαντικά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, όπως είναι

η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2%,

η μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών και

η κατάργηση του φόρου τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα (ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 7 εκατ. ευρώ).

Μεγάλη προσπάθεια γίνεται και για τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετούνται πολυεπίπεδες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

σύνδεση των POS  με τις ταμειακές μηχανές τους πρώτους μήνες του 2024,

υποχρεωτικότητα του συστήματος my Data,

γενίκευση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

νέες ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις,

μέτρα αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου και

νέο δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στόχος των ανωτέρω παρεμβάσεων είναι

η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και

η περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Χώρα εκτός από δημοσιονομική σταθερότητα, η χώρα χρειάζεται και πολιτική σταθερότητα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και

η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

έχουν αποδείξει ότι μπορούν να την προσφέρουν, λειτουργώντας

με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα.

Με συνέπεια προεκλογικών λόγων και έργων,

με αξιοπιστία και

αποτελεσματικότητά.

Και οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία,

υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη,

είναι η μόνη πολιτική δύναμη της χώρας σήμερα που μπορεί να εγγυηθεί

την ασφάλεια,

την ευημερία και

την προοπτική των Ελλήνων.

 

Με αυτές τις σκέψεις υπερψηφίζω τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2024.

Print
359 Rate this article:
5.0
Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2024 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΡΑΓΑΚΗΣ
Επιστροφή πάνω