Search
× Search
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Ομιλίες

Ομιλίες

/ Κατηγορίες: Ομιλίες

Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αφού καλωσορίσω όλους τους προτεινόμενους, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Κατ’ αρχάς, νομίζω, ότι έπρεπε να παρίσταται και η Πρόεδρος της Αρχής, γιατί έχουμε ορισμένα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και να μας διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την τελευταία μας συνεδρίαση, η οποία είχε γίνει τον 5ο μήνα του 2019.

Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσω, ότι αυτή η άσκηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου επί των Ανεξάρτητων Αρχών είναι αρμοδιότητα αποκλειστική της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Για να διευκρινίσω, το γιατί συνέρχεται η Επιτροπή μας για την εκδήλωση γνώμης για τα προτεινόμενα μέλη.

Μεταξύ των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η Αρχή αλλά και όλες οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές και οι άλλες Αρχές οι οποίες διέπονται από το ν. 3691/2008 ή από το άρθρο 47 του ν. 4557/2018, απολαμβάνουν διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο δε διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, με εξαίρεση τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, πραγματοποιείται από γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Παλαιότερα, είχα εκφράσει την άποψη, ότι η γνώμη πρέπει, κ. Υπουργέ, απευθύνεται σε εσάς, να γίνει σύμφωνη γνώμη. Δηλαδή, η γνώμη της Επιτροπής να γίνει σύμφωνη γνώμη. Έχει σημασία αυτό και για όλες τις άλλες Αρχές και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αλλά και όλες τις άλλες που διέπονται από το ν. 4527/2018.

Θα ήθελα, αν ήταν η κυρία Πρόεδρος εδώ, να τη ρωτήσω για τα πεπραγμένα του 2019, διότι όπως ξέρετε, το νόμος προβλέπει ότι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, δηλαδή, του 2020, έπρεπε να έχει υποβληθεί Έκθεση Πεπραγμένων του 2019. Θα θέλαμε πραγματικά την Έκθεση αυτή του 2019, διότι, τότε στη συνεδρίαση που είχαμε κάνει στις 9/5/2020...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής- Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει, σας διακόπτω, και έχει κατατεθεί η Έκθεση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν μας έχει κοινοποιηθεί, κύριε Πρόεδρε, και επομένως, δεν έχουμε λάβει γνώση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής- Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα σας πω κάτι. Έχει κατατεθεί σε έντυπη μορφή και αναμένεται η ηλεκτρονική μορφή την οποία θα σας αποστείλουμε άμα τη αφίξει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όπως γνωρίζετε, βάσει του νόμου, η Α΄ Μονάδα και η Γ΄ Μονάδα, είναι εκείνες οι οποίες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν Εκθέσεις και όχι η Β΄ Μονάδα. Άρα είναι της Α΄ Μονάδας ή της Γ’ Μονάδας; Είναι, λοιπόν, και της Ά και της Γ΄ θα θέλαμε να μας κοινοποιηθεί, κύριε Πρόεδρε.

 Ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό το ερώτημα μπορεί να μου απαντήσει και ο κ. Υπουργός. Θα αναφερθώ στην αξιολόγηση της FATF. Η FATF, είναι το διακυβερνητικό όργανο το οποίο δημιουργήθηκε το 1989 και το οποίο αναφέρεται με Οδηγίες στα κράτη μέλη με αμοιβαίες εξηγήσεις, αξιολόγηση, θέτει κανόνες για τον έλεγχο του «μαύρου χρήματος».

Όταν είχαμε ακροαστεί την τελευταία φορά την κυρία Πρόεδρο, είχα ρωτήσει για την τελευταία αξιολόγηση της FATF, διότι είναι γεγονός, ότι από τον προηγούμενο Πρόεδρο τον κύριο Παντελή, μας είχε γνωστοποιήσει τότε, ότι στην Έκθεση του 2017, η FATF μας είχε βγάλει από τη «μαύρη» ζώνη, μας είχε πάει στην  «γκρίζα» ζώνη και μετά στο τέλος, μας είχε πει μέσα στις 10 χώρες οι οποίες είχαν βγει από την «γκρίζα» ζώνη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για την Αρχή αλλά και για όλους μας. Και περίμενα την επόμενη αξιολόγηση δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση, αν έχουν έρθει τα αποτελέσματα στην Αρχή ή στον κ. Υπουργό ώστε να έχουμε γνώμη επί αυτού του θέματος.

Και  να προχωρήσω σε μια ερώτηση την οποία έχω. Καταρχάς, μπορώ να σας πω ότι η Αρχή απολαμβάνει διοικητική και λειτουργική αυτονομία και ανεξαρτησία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Α΄ Μονάδα - κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ- είναι το πιο σημαντικό όπλο της Αρχής. Η Ά Μονάδα, σ’ αυτήν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο- με την επιφύλαξη, βέβαια, των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας- και σημαντικότατο, ότι το προσωπικό της Α΄ Μονάδας, και απευθύνομαι στους δύο κύριους οι οποίοι είναι προτεινόμενοι για την Α΄ Μονάδα, έχει άμεση πρόσβαση μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών ή την Ειδική Πλατφόρμα εντός 24 ωρών στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών υπόπτων προσώπων φυσικών και νομικών και εντός 48 ωρών τις κινήσεις αυτών.

 

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι όπλο σημαντικό έχει στα χέρια της αυτή η αρχή. Σκεφτείτε ότι αυτή την αρμοδιότητα -και θα συμφωνήσετε όλοι οι νομικοί εδώ- δεν την έχουν ούτε οι εισαγγελείς. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι μεγάλη αρμοδιότητα έχει η επιτροπή αυτή, για αυτό και πολύ μεγάλη σημασία.

Βεβαίως, εξυπακούεται, κύριε Πρόεδρε, ότι η γνώμη μας είναι θετική για τα προτεινόμενα μέλη. Είναι μέλη τα οποία προτείνονται και κυρίως είναι από οργανικές θέσεις στα διάφορα υπουργεία. Διαβάζοντας τα βιογραφικά τους είδα ότι είναι καταξιωμένα στελέχη και επομένως είναι θετική η γνώμη μας ως προς το διορισμό των προτεινόμενων μελών. Ευχαριστώ πολύ.

Print
243 Rate this article:
No rating

Theme picker

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2020 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΡΑΓΑΚΗΣ
Επιστροφή πάνω