Search
× Search
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Ομιλίες

Ομιλίες

/ Κατηγορίες: Ομιλίες

Ομιλία του Εισηγητή της Ν.Δ., Βουλευτή Β' Πειραιά, κ. Ιωάννη Τραγάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής

Τον λόγο έχει ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Τραγάκης.

Κύριε Πρόεδρε, ορίστε, έχετε τον λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 28/6/2016 είχαμε κάνει μια εκτεταμένη αναθεώρηση-τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής. Τα κυριότερα σημεία της τότε τροποποίησης για εμένα ήταν:

Πρώτον, οι ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι ενετάχθησαν στο Μέρος Β΄ του Κανονισμού και το γεγονός ότι ορισμένες αλλαγές, οι οποίες έπρεπε να γίνουν σε εφαρμογή του νόμου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προσαρμόστηκαν στις διαδικασίες της Βουλής.

 

Εδώ εμείς προσαρμοζόμενοι κάναμε ήδη εφαρμογή, κάναμε την πρώτη αξιολόγηση για τους Γενικούς Διευθυντές, έπονται και οι υπόλοιπες αξιολογήσεις. Δεν ξέρω εάν είναι στις προθέσεις σας να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις αξιολογήσεις των Διευθυντών από τις 4 Αυγούστου και να λήξουν στις 11 Σεπτεμβρίου.

Κύριε Πρόεδρε, επειδή παρεμβάλλονται οι ημέρες των διακοπών και επειδή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μαζέψουν πάρα πολλά χαρτιά για να υποβάλουν την υποψηφιότητα και επειδή έχουν και το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα σε τρεις Διευθύνσεις θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Θα έλεγα, λοιπόν, εάν είναι δυνατόν, να το μετακινήσουμε αυτό και να αρχίσουν οι αιτήσεις από τον Σεπτέμβριο, ώστε να έχουν την δυνατότητα αυτή για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα αυτό για να βγάλουν τα χαρτιά τα οποία απαιτούνται.

Στη σημερινή τροποποίηση του Κανονισμού εγώ ξεχωρίζω ένα και πολύ σημαντικό θέμα. Επιβάλλεται η αυτονομία της Βουλής και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι μόνο επιβάλλεται, αλλά επιβάλλεται και με γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που είναι πολύ σημαντικό, διότι οι γνωμοδοτήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι πάντοτε σεβαστές τουλάχιστον από τη Βουλή. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Κυβέρνηση, εκεί έχω πολλές αντιρρήσεις, διότι όλοι εμείς οι οποίοι ανατρέχουμε στην έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση για τη συνταγματικότητα ορισμένων νόμων υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και τις περισσότερες φορές είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου σχεδόν αυτές τις γνωμοδοτήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.

Το θεωρώ, λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό, διότι η αυτονομία της Βουλής και όχι η αυτοτέλεια, διότι είναι αυτονομία της Βουλής, μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τα του οίκου μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα θέμα.

Εκείνο που θα πρέπει να προχωρήσουμε σαν επόμενο βήμα, νομίζω το εξήγγειλε κιόλας ο κύριος Πρόεδρος όταν συζητάγαμε στην Επιτροπή Κανονισμού, είναι η κωδικοποίηση όχι μόνο του Β΄ Μέρους, το οποίο είναι αχανές, αλλά και του Α΄ Μέρους, δηλαδή του Κοινοβουλευτικού Μέρους. Θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν οι αστερίσκοι από την τροποποίηση που είχαμε κάνει το 2001. Υπάρχουν ακόμα και τροποποιήσεις του 1996 που είχαμε κάνει. Άρα, η κωδικοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Θα προχωρήσω στα άρθρα. Και θα ζητήσω την άδεια του Σώματος τοποθετούμενος επί των άρθρων να ψηφίζω κιόλας, διότι επειδή είμαι εισηγητής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των άρθρων δεν θα είμαι εδώ.

Στο πρώτο άρθρο διορθώνονται ορισμένες παραβλέψεις -δεν θα έλεγα σφάλματα- σε ό,τι αφορά τη γενικευμένη τροποποίηση την οποία είχαμε κάνει στις 28/6/2016. Αυτά τα συμπληρώνουμε τώρα. Μάλιστα αυτή η απόφαση έχει και το ΦΕΚ Α΄122.

Με το άρθρο 2, κάτι το οποίο θα είναι πολύ λογικό, διευκρινίζεται ότι η συγκρότηση και η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκουν στη Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών.

Το άρθρο 3 αναφέρεται στη πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Οικονομικών και του Τμήματος Πληρωμών της Βουλής. Αυτό έχει σχέση με την αυτονομία της Βουλής.

Το άρθρο 4 αναφέρεται -και εκεί θα πέσει πάρα πολύ δουλειά στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιμόρφωσης- για να ορίσει και να ασκήσει τις σχετικές αρμοδιότητες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82, πρώην 88 και 76 του Κανονισμού της Βουλή, Μέρος Β΄, σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Με το άρθρο 5 πολύ σωστά η Βουλή μπορεί να εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά. Μάλιστα, ο νέος Γενικός Διευθυντής στη Βιβλιοθήκη, ο οποίος έχει και αυτή την αρμοδιότητα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της ηλεκτρονικής διοίκησης και διακυβέρνησης και επομένως μπορεί να προσφέρει τις γνώσεις του σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και να εκδίδονται ψηφιακά πιστοποιητικά.

Τα άρθρα 6 και 7 είναι σχετικά με το θέμα των δικηγόρων. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να προσεχθεί το γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένες αντιρρήσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους και μάλιστα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σε ό,τι αφορά το καθεστώς εργασίας. Να το δούμε αυτό λίγο και να το χτενίσουμε. Έστω με μια γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής να καλύψουμε αυτό το θέμα.

Το άρθρο 8 είναι για τη μετακίνηση του προσωπικού. Πράγματι είναι ένα σημαντικό βήμα, διότι όλες οι μετακινήσεις γίνονταν πάντα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής. Σε αυτήν την τροποποίηση λέμε ότι στο τελευταίο τρίμηνο του έτους θα υπάρχει έκθεση αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ στην προηγούμενη τροποποίηση του Κανονισμού η κάθε Γενική Διεύθυνση ήταν υποχρεωμένη να το κάνει αυτό κάθε τρίμηνο.

Το άρθρο 9 αναφέρεται στους υπηρετούντες ιατρούς στη Βουλή, οι οποίοι παίρνουν τις απολαβές των γιατρών ΕΣΥ και μάλιστα Επιμελητών Α΄. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Με το άρθρο 10 αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό είναι το άνοιγμα διακριτού λογαριασμού για τη Βουλή.

Στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τηρείται υποχρεωτικό ημερολόγιο εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμών που εξοφλούνται μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής της Βουλής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτό επικυρώνει την οικονομική αυτονομία της Βουλής. Και είναι σημαντικό.

Όσον αφορά το άρθρο 12, το ίδιο ισχύει για τις δαπάνες.

Το άρθρο 13 αφορά το θέμα της ίδρυσης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Βουλής, το οποία βέβαια ιδρύεται στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και είναι υπό την εποπτεία του σεβαστού μας καθηγητή κ. Μαυριά, του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Σε όλα αυτά τα άρθρα δεν είχαμε αντίρρηση. Και σε αυτό το άρθρο δεν έχουμε αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε, όμως, μια επιφύλαξη, κύριε Πρόεδρε, στο σημείο που αναφέρεται στις προσλήψεις δικηγόρων. Να κοιτάξουμε πρώτα να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό στη Βουλή με απόσπαση στο Τμήμα αυτό της Νομικής Υποστήριξης. Το κόμμα μου βέβαια είναι αντίθετο με τις προσλήψεις. Και σε αυτό μια έχουμε επιφύλαξη.

Υπάρχει και το τελευταίο άρθρο, το άρθρο 14, το οποίο αναφέρεται στις δύο Γενικές Διευθύντριες, οι οποίες δεν εκρίθησαν στην τελευταία αξιολόγηση. Και είναι λογικό και νομίζω και δίκαιο, από τη στιγμή που δεν εκρίθησαν, αλλά είχαν διατελέσει Γενικές Διευθύντριες -η μία δύο χρόνια και η άλλη τεσσεράμισι χρόνια Γενική Διευθύντρια- το να πήγαιναν σε μια διεύθυνση των Γενικών Διευθύνσεων και να ήταν διευθύντριες υπό άλλο Γενικό Διευθυντή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια μείωση. Στον στρατό, όπως ξέρετε, είναι η αυτόματη αποστρατεία.

Επομένως, εδώ βρήκαμε μια μέση λύση, η οποία νομίζω ότι είναι ευνοϊκή. Δηλαδή τοποθετούνται –η λέξη «τοποθετούνται» έχει μεγάλη σημασία- για μια τριετία, κατόπιν αιτήσεώς τους -γιατί και οι δύο συμπληρώνουν σε μια τριετία όλα τα χρόνια τα συντάξιμα που απαιτούνται για να βγουν στη σύνταξη- εφόσον το ζητήσουν μέσα σε ένα μήνα, με καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην Επιστημονική Υπηρεσία, στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, ώστε να τοποθετούνται σε μια θέση που μπορούν να προσφέρουν.

Για παράδειγμα, μιλάμε για κωδικοποίηση του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Κανονισμού της Βουλής. Εκεί η εμπειρία τους μπορεί να βοηθήσει σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα της κωδικοποίησης. Μπορούν για παράδειγμα να ασχολούνται με τις εκδηλώσεις και οτιδήποτε έχει σχέση με το Ίδρυμα της Βουλής. Μπορεί να τους ανατίθενται και καθήκοντα από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου κι έτσι να είναι σε μια υπηρεσία τελείως ανεξάρτητη και να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Βέβαια, αν θελήσουν να φύγουν από εκεί και έχουν τον χρόνο, μπορούν να επανέλθουν στη Βουλή, αλλά πάντοτε με τη θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος της Βουλής.

Με αυτές τις τελευταίες, όπως είπα, παρατηρήσεις μου, εμείς συμφωνούμε  σε όλα τα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, εκτός βέβαια από την επιφύλαξη των προσλήψεων στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Ευχαριστώ πολύ. 

Print
1074 Rate this article:
No rating
Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2021 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΡΑΓΑΚΗΣ
Επιστροφή πάνω