Search
× Search
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Ομιλίες

Ομιλίες

/ Κατηγορίες: Ομιλίες

Παρέμβαση του κ. Ιωάννη Τραγάκη στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρέμβαση του κ. Ιωάννη Τραγάκη στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας,  κ. Δημήτριο Βίτσα, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.), κ.κ. Γεωργίου Ροΐδη και Θεόφιλου Βασιλείου, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής-Πρόεδρος της Επιτροπής): Τον λόγο έχει ο κ. Τραγάκης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αφού σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου έχω μερικές ερωτήσεις, στις οποίες νομίζω μπορείτε να απαντήσετε γιατί και οι δύο ήσασταν μέλη των δύο δεικτικών συμβουλίων από άλλη θέση ο καθένας.

Καταρχάς, θα ήθελα τη γνώμη σας για τον νόμο της διάσπασης των δύο φορέων που ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 2014, που έγινε με απλή συμβολαιογραφική πράξη.

Παρά το γεγονός ότι το προέβλεπε ο νόμος, έχει προσβληθεί. Και ήθελα να μάθω αν έχετε καμία απάντηση από τη νομική σας υπηρεσία για την προσβολή αυτή που έγινε σε ό,τι αφορά το θέμα ότι μπορούσε να γίνει η διάσπαση μόνο με συμβολαιογραφική πράξη επειδή αναφέρεται στο νόμο. Το πρώτο μου ερώτημα.

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι ότι μας έχετε μπερδέψει με τα συστήματα από εδώ, με τα συστήματα από εκεί, διασπάστε, ξανά ενώνεστε..

Μέτρησα 19 μέλη Δ.Σ.. Δηλαδή έχετε τρία διοικητικά συμβούλια, 19 μέλη Δ.Σ.. Έχετε 533 εργαζομένους και έχετε 6 σωματεία. 60 συνδικαλιστές. Η ερώτησή μου, ήταν παλιά κιόλας, οι συνδικαλιστές εργάζονται κανονικά;

Ο κ. Ήσυχος, από κείνη την θέση που ήταν ο κ. Βίτσας τότε, μας είχε πει ότι η επιχείρηση είναι σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση της επιχείρησης έχει ολοκληρωθεί; Η επιχείρηση εννοώ η ενιαία, τα Ε.Α.Σ. δηλαδή.

Και βέβαια υπάρχει Θεόφιλε σε αυτά που είπες ένα σημείωμα δικό σας από τον Απρίλιο του 2015,δικό σας σημείωμα, το οποίο αναφέρει ότι: “ Tα συσσωρευμένα χρέη είναι περίπου 0,9 δις και αρνητικά ίδια κεφάλαια.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Προτεινόμενος για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε δεν είναι δικό μας το σημείωμα αυτό του Απριλίου του 2015.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αυτό το σημείωμα του Απριλίου του 2015 επειδή έγινε  μεγάλη συζήτηση, έχω τα πρακτικά εδώ, και έγινε μεγάλη συζήτηση ποιος το έφερε. Κάθε φορά, για να ξέρετε, αυτά τα ανυπόγραφα σημειώματα που έρχονται, τα non papers στις Επιτροπές τα δίνουν σχεδόν πάντοτε. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να τα βρουν στο δρόμο να τα διανείμουν, κάποιος τους τα δίνει. Ποιος το έδωσε;

Η δική μου απάντηση ήταν ότι αυτό δόθηκε είτε από την προηγούμενη διοίκηση της Ε.Α.Σ., είτε δόθηκε από το Υπουργείο. Εγώ όμως οφείλω να το αναφέρω αυτό γιατί και τη προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ολόκληρη συζήτηση.

Αναφέρει, λοιπόν, ότι η λειτουργία της υποστηριζόταν από δανειακές ενισχύσεις με την εγγύηση του δημόσιου. Ότι είπες και εσύ Θεόφιλε. “ Τα πρώτα χρόνια τα χρέη της εταιρίας προς το δημόσιο με την κατάπτωση των εγγυήσεων του κεφαλαιοποιούταν”, ότι είπες και εσύ Θεόφιλε. “ Μετά το 2011 η χρηματοδοτική υποστήριξη της εταιρίας με την έκδοση εγγυήσεων  του δημοσίου διεκόπη λόγω απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού να διεξάγει έρευνα περί της νομιμότητας των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκε στην εταιρία το χρονικό διάστημα 2004-2011, ύψους περίπου 1,1 δις”.

Εδώ δώστε μια σημασία: “ Για την αντιμετώπιση του προβλήματος δόθηκε από την εταιρία προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού αναλυτική τεκμηρίωση προκειμένου να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι επιδοτήσεις τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους είναι νόμιμες, διότι εγγράφονται στο άρθρο 346 της συνθήκης της Λισαβόνας. Θέλω απάντηση και επ΄αυτού.

Καταρχάς, βεβαίως, σας εκτιμούμε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα δηλώσουμε «παρών». Θεόφιλε, τις καλύτερες των εντυπώσεων έχουμε και από σένα και από τον κ. Ροϊδη, για να το έχεις υπόψη σου δηλαδή.

Να πάμε τώρα στα δύο μέρη και θα απευθυνθώ σε σας, κύριε Ροϊδη.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Τώρα τι είναι;  Πολιτική Εταιρία Ε.Α.Σ.; Δεν έχω καταλάβει και εγώ πώς θα την ονομάσουμε. Στο σημείωμα που μας δώσατε την αναφέρετε ως  Πολιτικά Συστήματα.

Λοιπόν, η παραγωγή προϊόντων πολιτικών συστημάτων είναι τα κέρματα. Είναι το εργοστάσιο της Ηπείρου δηλαδή, είναι το εργοστάσιο της Κύμης και νομίζω το εργοστάσιο της Κύμης που ήταν γραφείο, μετά τους Κινέζους νομίζω ότι έπαψε να έχει κάποια δύναμη αυτό, αλλά έχει δυνατότητες.

Επίσης δεν ξέρω σε τι στάδιο βρίσκεται ή τι σκέφτεστε εσείς για την Ήπειρο, διότι νομίζω ότι υπάρχουν και ιδιωτικά ενδιαφέροντα είτε για ΣΔΙΤ είτε από κοινού επενδύσεις, διότι υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι μπορούν. Δεν είναι ανταγωνιστές εις βάρος σας, είναι ανταγωνιστές, οι οποίοι θέλουν να φέρουν κεφάλαια και να βοηθήσουν, διότι εμείς πιστεύουμε ότι το εργοστάσιο της Ηπείρου μπορεί να πάει καλά και οφείλουμε να πάει καλά και όχι μόνο για τα κέρματα, αλλά ξέρετε ότι παρά γουν και άλλα προϊόντα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα.

Θα πάω στον κ. Θεόφιλο, διότι ήταν Πρόεδρος και επομένως έχει υπόψη του κάποια θέματα. Τα συμβόλαια μέχρι το 2013 ήταν περίπου 20 εκατομμύρια, το 2014 σηκωθήκαν ψηλά και πήγαν 280 εκατομμύρια. Στα 280 εκατομμύρια θα αναφέρω μια πολύ καλή σύμβαση που κάνατε με το Ναυτικό, γιατί ορισμένα αμφισβητούσαν τη δυνατότητα τη δική σας να κάνετε προϊόντα καλά που κάνετε και να κάνετε προϊόντα που είναι χρήσιμα για τον Ελληνικό Στρατό και το Ελληνικό Ναυτικό γενικά δηλαδή για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Για παράδειγμα τα πυροβόλα στις φρεγάτες, τα ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ, νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εξαγώγιμο προϊόν διότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Επίσης, επειδή θα υπερασπιστώ το Εργοστάσιο της Μάνδρας, το οποίο πρέπει να μείνει ανοικτό, όπως ξέρεις, στο έχω πει πολλές φορές. Η Μάνδρα μπορεί να προσφέρει έργο, θέλει μια  μικρή αναβάθμιση, μπορεί να έχει μια μικρή εργολαβία, τις οπλοκάνες από τους Καναδούς των δέκα εκατομμυρίων, έχει όμως τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να δώσε προϊόντα, τα οποία θα είναι χρήσιμα και στον Ελληνικό Στρατό, αλλά να είναι και χρήσιμα εξαγώγιμα προϊόντα.

Πάω στα εξαγώγιμα προϊόντα και με αυτό θα κλείσω. Νομίζω ότι στα εξαγώγιμα προϊόντα για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, πρέπει να γίνει κάτι κοσμογονικό στην εταιρεία, διότι το πρόβλημά μας  δεν είναι η ποιότητα των προϊόντων, είναι η ταχύτητα παράδοσης. Δεν ξέρω ποιος πήγε στην Έκθεση που έγινε στη Βραζιλία και είχαν συμμαζευτεί όλες οι εταιρείες, κρατικές, ιδιωτικές, οι οποίες παράγουν, αλλά εκεί νιώθαμε μειονεκτικά σε ότι αφορά τη χρονική δυνατότητα παράδοσης ορισμένων έργων. Να ξέρετε ότι θα έχετε τη βοήθεια όλης της Ελληνικής Βουλής σε αυτό, πώς προβλέπεται ότι μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία είτε τις γραμμές παραγωγής είτε το προσωπικό ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί προς τη χρονική διάρκεια της παράδοσης; Ευχαριστώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.

Print
657 Rate this article:
No rating

Theme picker

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2021 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΤΡΑΓΑΚΗΣ
Επιστροφή πάνω